Elektromyografie

Scholing

Basistechnieken EMG
Basis EMG

 

Geleiding

Stimulatie, temperatuur, standaardisatie metingen en plaatsing markers

 

Motorisch

- CMAP amplitude en duur

- DML

- MCV

- F-waves en F-M interval, correctie lengte

- H-reflex

 

criteria afwijkende CMAP, DML, MCV, F-waves

- TD

- CB

 

Sensibel

- SNAP

- SCV

 

Sensitiviteit en specificiteit, lokalisatie afwijkingen

 

 

Naald

Rust en activatie (MU(A)P)

 

- Insertie

- Spontane spiervezelactiviteit (fibrillaties, positieve scherpe golven, CRD)

- Fasciculaties

- bijzondere activiteit:myotone ontladingen, myokemie, neuromyotonie

 

Afwijkende MUP's:

- Teveel brede polyfasische MUP's,

- Reuzenpotentialen,

- Triplets/douplets,

- Kleine polyfasische MUP's.